Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1–C1a
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Lekko przepalona. Zachowana połowa sprężyny (7 zwojów) i górna cięciwa, obie zdeformowane. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, delikatnie, kolankowato wygięty, w przekroju daszkowaty z grzebykiem umieszczonym w środkowej części. Grzebyk niski, wąski, płaski od spodu z trzema żeberkami rozdzielonymi dwoma poprzecznymi rowkami. Nóżka zakończona masywnym, profilowanym guzkiem. Typologia: A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 1Ab.

Miejscowość
Szychowice
Stanowisko
12 (AZP 89–95/20)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,90 cm, sprężyny zachowana – 1,50 cm; szer. kabłąka w górnej części – 1,20 cm, powyżej grzebienia – 0,90 cm, grzebienia – 1,20 cm, poniżej grzebienia – 1,00 cm, guzka maksymalna – 0,80 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8827
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 184–185, 220, 234, 237, ryc. 13:474, tabl. XLIII:474.

Dane dodatkowe