Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza C2–D
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek czworoboczny, w przekroju kwadratowy, z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XI.104–107.

Miejscowość
Teptiuków
Stanowisko
7 (AZP 86–94/120)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 0,90 cm; szer. – 1,10 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
technika nawijania
Nr inwentarzowy
MH/A/3095
Literatura

Mucha A. 2021,Teptiuków, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Lublin, 261 (LHR–3–17/7.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 186–187, 314–315, 318, ryc. 78:478, tabl. XLIII:478.

Dane dodatkowe