Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2 - (C3)
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Krępa i masywna zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z grubej taśmy, kolankowato wygięty, w przekroju w części środkowej trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne – wąskie i niezdobione; dolne – niemal kwadratowe z podwójnymi, poprzecznymi liniami rytymi przy górnej i dolnej krawędzi. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z czworoboczną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162; zbliżona do Kokowski wzór ZM–103.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,59 cm, nóżki – 0,38–0,49 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5811
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 200–201, 221, 248, 255, 258, ryc. 32:509, tabl. XLVII:509.

Dane dodatkowe