Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b - faza C2 (C3)
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak nóżki; powierzchnia silnie zniszczona. Sprężyna uszkodzona i odkształcona, długa, tzw. martwa, osadzona na osi zabezpieczonej małymi, nieprofilowanymi nakładkami z wąskiego, rozklepanego drutu (zachowana jedna). Kabłąk wąski, wyraźnie poszerzony w górnej części, kolankowato wygięty, w przekroju trójkątny. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: w generaliach A.VI/1.168.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,10 cm, sprężyny w zachowanym stanie – 2,23 cm; szer. kabłąka – 0,37–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak nóżki; powierzchnia silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5819
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 222, 262–264, ryc. 37:510, tabl. XLVII:510.

Dane dodatkowe