Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od fazy (C2) C3 do D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Odkształcona zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk stosunkowo wąski, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne zatarte, niezdobione; dolne – z niestarannie wykonanym, lekko ukośnym nacięciem przy dolnej krawędzi. Przy przejściu kabłąka w nóżkę niewielkie przewężenie ze słabo czytelnymi poprzecznymi nacięciami imitującymi zwoje drutu (?). Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profilowana, z dużą, prostokątną metopą w górnej części, poniżej w przekroju trójkątna. Pochewka blaszkowata, masywna. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Petrauskas typ 1.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,54 cm, nóżki – 0,30–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5818
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 223, 281–283, ryc. 56:511, tabl. XLVII:511.

Dane dodatkowe