Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2-C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej, płaskiej od spodu taśmy, delikatnie wzdłużnie profilowany, w przekroju w części środkowej wieloboczny, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, prostokątne i niezdobione. Pole dolne „dwuczęściowe”, w górnej części prostokątne – także w przekroju – wąskie, niezdobione i wyraźnie wyodrębnione; w dolnej – niemal kwadratowe z łukowato ściętymi krawędziami bocznymi i górną, dodatkowo podkreślone u podstawy dwoma poprzecznymi rowkami. Nóżka prostokątna, nieznacznie zwężająca się ku prosto uformowanemu końcowi; profilowana, z małą, prostokątną metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym rowkiem. W dolnej części nóżki zdobienie w postaci dwóch równoległych rowków, umieszczonych lekko ukośnie w stosunku do wyraźnie fasetowanych krawędzi nóżki. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161–162. Zbliżona do Kokowski wzór ZM–103.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,63–0,67 cm, nóżki – 0,46–0,59 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7053/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 68–71, 221, 249, 257–258, ryc. 32:125 , tabl. XIV:125.

Dane dodatkowe