Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Lekko odkształcona, krępa i masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej, grubej taśmy, łukowato wygięty, w przekroju w części środkowej trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie, z jednej strony niemal nieczytelne; dolne – duże, prostokątne. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami wyraźnie ścięte. Przejście kabłąka w nóżkę podkreślone głębokim, poprzecznym żłobkiem. Nóżka rozszerzona w dolnej części i zakończona trójkątnie, w zarysie romboidalna; profilowana, z fasetowanymi krawędziami i bardzo wąską, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Petrauskas typ 4/8.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm; szer.kabłąka – 0,69–0,76 cm, nóżki – 0,66–0,84 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5820
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 223, 278–281, ryc. 53:512, tabl. XLVII:512.

Dane dodatkowe