Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej, dość grubej taśmy, w przekroju w przybliżeniu prostokątny, z czworobocznymi – także w przekroju – nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części, wyodrębnionymi plastycznie poprzez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych. Nóżka delikatnie profilowana i nieznacznie zwężająca się ku końcowi ze słabo zaznaczoną metopą w górnej części. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162. Być może zbliżona do Kokowski wzór ZM–133.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,51 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny, igły i pochewki; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew, piłowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8281
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 70–71, 221, 249, 257–258, ryc. 27:127, tabl. XIV:127.

Dane dodatkowe