Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka i główka. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z rozklepanego, szerokiego i gładkiego drutu. Podobna nakładka nasadzona na zakończenie krótkiego trzpienia, prostokątnego w przekroju, wyprowadzonego z płytki na główce. Cięciwa wysoka, wykonana podobnie jak i sprężyna z płaskiego od spodu drutu, w przekroju półokrągłego. Kabłąk taśmowaty, płaski, pierwotnie delikatnie profilowany (?) ze słabo zaznaczonym polem metopowym w górnej części. Na metopie nakładka z prostokątnej taśmy ze stopu miedzi zawinięta na tylną stronę kabłąka, z nałożonym i biegnącym przez jej środek gładkim drutem ze stopu miedzi również zawiniętym na tylną stronę kabłąka. Typologia: A.VI, najprawdopodobniej seria 1. Zdobienie podobne jak w typie A.167.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,00 cm, sprężyny – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,63–0,66 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona - brak dolnej części kabłąka, nóżki i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
 MH/A/8156
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 70–71, 222, 249, 260–261, ryc. 36:129, tabl. XIV:129.

Dane dodatkowe