Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
schyłek fazy A3 po początek stadium B1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka o konstrukcji późnolateńskiej, ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki. Kabłąk taśmowaty, wąski, w przekroju półokrągły, w dolnej części z dwustożkowym guzkiem. Nóżka wąska, ostro zakończona. Typologia: Kostrzewski typ O; Demetz typ A2aI.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana– 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, guzka – 0,54 cm, końca nóżki – 0,08 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9106
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 44-45, 220, 226-227, ryc. 8:19, tabl. III:19.

Dane dodatkowe