Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2b/C3 - faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowana odkształcona nóżka i bardzo mały fragment dolnej części kabłąka (o długości ok. 0,30 cm). Kabłąk lity, płaski od spodu i półokrągły w przekroju. Nóżka rombowata z bardzo słabo czytelnym ornamentem w postaci drobnych nacięć pierwotnie tworzących linię zygzakowatą (?), biegnącą wzdłużnie przez jej środek. Pochewka kończąca się w około 1/3 długości nóżki. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182. Kokowski grupa A lub B.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,00 cm; szer. nóżki maksymalna – 2,90 cm, dł. – 2,70 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8157
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 76–77, 222, 272–273, ryc. 48:142, tabl. XV:142.

Dane dodatkowe