Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od fazy C3 do D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nieznacznie odkształcona nóżka i mały fragment dolnej części kabłąka z dość szerokiej, płaskiej i cienkiej taśmy. Nóżka uformowana rombowato z ornamentem w postaci cienkich, rytych linii umieszczonych wzdłuż dolnych krawędzi. Pochewka kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Nóżka jak u zapinek Petrauskas typ 8.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,80 cm; szer. kabłąka – 0,66 cm; wymiary nóżki – 1,50×1,20 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8209
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 76–77, 223, 278–279, tabl. XV:143.

Dane dodatkowe