Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
późny okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Lekko odkształcona, podwinięta nóżka zapinki kuszowatej, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Długa, w zarysie prostokątna; profilowana, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, zdobione pojedynczym poprzecznym żłobkiem; dolne – duże, ornamentowane znakiem X wpisanym między poprzeczne żłobki, od dołu podwójne. Pomiędzy metopami nóżka w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka; drut szeroki, rozklepany. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,80 cm; szer. – 0,45–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna, lekko odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/5
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 221, 249, tabl. XVII: 178.

Dane dodatkowe