Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z pełną pochewką, dwudzielnej, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowana główka (brak sprężyny) i mały fragment górnej części kabłąka. Na główce półokrągła płytka, nieornamentowana. Pierwotnie pojedyncza sprężyna. Kabłąk w przekroju w przybliżeniu trójkątny. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,70 cm; wymiary płytki – 2,50×1,50 cm; szer. kabłąka – 0,75 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/1
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 222, 272–273, ryc. 48:179, tabl. XVII: 179.

Dane dodatkowe