Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki srebrnej, silnie zniszczony. Zachowana jedynie półokrągła, gruba płytka ornamentowana poprzecznymi żłobkami, osadzona na okrągłym w przekroju, żelaznym (?) trzpieniu, wystającym po obu stronach płytki. Typologia: prawdopodobnie element główki bogato zdobionej zapinki kuszowatej.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro, żelazo (?)
Wymiary
dł. zachowana (= dł. trzpienia) – 2,00 cm; wymiary płytki – 1,50×0,66 cm, gr. – ok. 0,65 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/6
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 223, 287–288, tabl. XVIII:181.

Dane dodatkowe