Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3–D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. Bügelknopffibel, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, pochewka nieznacznie uszkodzona. Na główce profilowany/poliedryczny guzek osadzony na długim trzpieniu, w przekroju owalnym. Kabłąk masywny, łukowato wygięty, w przekroju trójkątny z metopami w górnej i dolnej części ozdobionymi poprzecznymi żłobkami i głębokimi wcięciami odchodzącymi od obu krawędzi bocznych. Nóżka długa, prostokątna; profilowana, z polami metopowymi w części górnej, środkowej i na zakończeniu, ozdobionymi w analogiczny sposób jak metopy na kabłąku. Pochewka krótka, kończąca się w około połowie długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Meyer seria I. Zbliżona do Cieśliński/Rau typ Frankfurt-Praunheim, wariant Waltersdorf.

Miejscowość
Korytyna
Stanowisko
1 (AZP 86–92/92)
Gmina
Trzeszczany
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 7,20 cm; szer. kabłąka – 0,72–0,75 cm, nóżki – 0,74–0,75 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, pochewka nieznacznie uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8839
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 100–101, 223, 276–279, ryc. 51:225, tabl. XXII:225.

Dane dodatkowe