Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w środkowej części wieloboczny, wysoko wysklepiony i przegięty w około połowie długości; bogato profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, prostokątne, pośrodku ozdobione pojedynczym poprzecznym i głębokim żłobkiem. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany. Nóżka taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca; profilowana, z wąską, prostokątną metopą w górnej części ozdobioną pojedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej metopy wzdłużnie profilowana z fasetowanymi krawędziami, w przekroju wieloboczna. Na końcu nóżki ornament w postaci czterech lekko ukośnych nacięć odchodzących od jej krawędzi i niestykających się ze sobą. Typologia: A.VI/1. Prawdopodobnie A.162.

Miejscowość
Kosmów
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,0 cm; szer. kabłąka – 0,89 cm, nóżki – 0,58– 0,79 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5370
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 102–103, 221, 248, ryc. 26:230, tabl. XXIII:230.

Dane dodatkowe