Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza LtB2a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Odkształcona zapinka o konstrukcji wczesnolateńskiej, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 4-zwojowa z górną cięciwą. Kabłąk taśmowaty, lekko rozszerzający się w kierunku główki. Łożysko pochewki ozdobione na obu bokach krótkimi, ukośnymi nacięciami, dającymi efekt karbowania. Nóżka odgięta, na końcu bogato profilowana. Typologia: zbliżona do fibul typu/grupy Duchcov.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20673
Wymiary
dł. – 5,30 cm, sprężyny – 1,50 cm; szer. kabłąka maksymalna – 0,69 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8632
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–105, 218–220, 224–225, 376, ryc. 6:231, tabl. XXIII:231.

Dane dodatkowe