Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza A3 młodszego okresu przedrzymskiego
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka jednodzielna o konstrukcji późnolateńskiej, ze stopu miedzi. Brak igły, sprężyna uszkodzona. Kabłąk z wąskiej taśmy, nieznacznie rozszerzający się w kierunku główki, silnie wysklepiony. Nóżka wąska i krótka z pełną pochewką. Typologia: najbliższa do Kostrzewski typ N.

 

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,21–0,49 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; uszkodzona sprężyna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8771
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–105, 220, 226–227, ryc. 8:232, tabl. XXIII:232.

Dane dodatkowe