Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - faza B2/C1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka oczkowata serii pruskiej, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak nóżki i większej części igły; przepalona (?) i odkształcona. Sprężyna 6-zwojowa z płaskiej, szerokiej taśmy. Cięciwa górna przytrzymana przez haczyk na główce. Kabłąk taśmowaty, ornamentowany poprzecznymi nacięciami, miejscami słabo czytelnymi, wpisanymi w dwie wzdłużnie linie. Na końcu zachowanego kabłąka płytkie, poprzeczne zagłębienie. Typologia: A.III., prawdopodobnie typ A.61.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,40 cm, sprężyny – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,69–0,80 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna i odkształcona - brak nóżki i większej części igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8633
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–105, 220, 228–229, ryc. 10:233, tabl. XXIII:233.

Dane dodatkowe