Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B1b lub faza B2 (?)
Kultura
przeworska (?)
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak nóżki, sprężyna uszkodzona. Na główce zachowane cztery zwoje sprężyny, haczyk do przytrzymywania górnej, niezachowanej cięciwy i płytka oporowa. Kabłąk od spodu niemal płaski, w górnej części rozszerzony rombowato i spiłowany (?) od góry z niewielkim, owalnym zagłębieniem pośrodku; w dolnej części z wyraźnym grzebieniem od góry podkreślonym żłobkiem, od spodu niemal płaskim; powyżej grzebienia kabłąk w przekroju półokrągły, poniżej – owalny. Typologia: najbliższa do A.IV.68.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,00 cm; szer. płytki oporowej – 1,40 cm, poszerzonej części kabłąka – 1,10 cm, grzebienia – 0,72 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak nóżki, sprężyna uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8634
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–105, 220, 232–235, ryc. 12:234, tabl. XXIII:234.

Dane dodatkowe