Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Na główce haczyk do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. Kabłąk wąski, na niemal całej długości od spodu płaski, w przekroju w przybliżeniu prostokątny, miejscami wieloboczny, z wyraźnie rozszerzoną górną częścią dodatkowo wydzieloną dookolnym, wąskim i niskim wałkiem/żeberkiem, miejscami zatartym. W dolnej części kabłąka – przy przejściu w nóżkę – niski, ale wyraźny grzebień z trzema żeberkami, od dołu podkreślony głęboką linią rytą/żłobkiem. Nóżka wąska, w przekroju trójkątna, zakończona masywnym, dwustożkowatym guzkiem. Typologia: A.IV. Najbliższa A.IV.82.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,80 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,53 cm, w górnej części – 0,75 cm, grzebienia – 0,56 cm, nóżki – 0,38–0,48 cm, guzka – 0,54 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8806
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–105, 220, 236, 238–239, ryc. 15:235 , tabl. XXIII:235.

Dane dodatkowe