Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, pochewka zdeformowana. W płytce na główce uformowany karb do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. Na główce także grzebień z trzema głębokimi żłobkami rozdzielającymi cztery wysokie żeberka. Kabłąk blaszkowaty, w przekroju daszkowaty, silnie przewężony przy przejściu w nóżkę rozszerzoną na kształt tzw. jaskółczego ogona, podgiętą i płasko ściętą od dołu. Typologia: A.V/8.127. Zbliżona do Machajewski forma 5a i Kokowski wzór ZM–137.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20675
Wymiary
dł. – 2,80 cm; szer. grzebienia – 1,60 cm, kabłąka – 0,70–0,99 cm, końca nóżki – 1,9 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, pochewka zdeformowana
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8636
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Zapinki 8 serii V grupy Oscara Almgrena z Lubelszczyzny, in: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (eds.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Księga dedykowana Profesorowi Henrykowi Machajewskiemu z okazji 70. urodzin i 50 lat pracy archeologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologia 60, Poznań 2021, 285, 296, ryc. 6:1.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 106–107, 221, 240–241, 374–375, 377, ryc. 18:237, tabl. XXIV:237.

Dane dodatkowe