Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego / początek okresu wędrówek ludów
Kultura
kultura wielbarska/grupą masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i nóżki, sprężyna uszkodzona. Silnie odkształcona. Sprężyna 4-zwojowa z górną cięciwą. Kabłąk z płaskiej taśmy, rozszerzającej się w kierunku główki. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane 2,5 zwoju drutu owiniętego wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1. prawdopodobnie A.159.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,87 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i nóżki, sprężyna uszkodzona; silnie odkształcona.
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8749
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 106–107, 221, 246–247, 251, ryc. 23:238, tabl. XXIV:238.

Dane dodatkowe