Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; sprężyna i nóżka uszkodzone. Zachowane dwa zwoje sprężyny osadzonej na osi. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju w środkowej części trójkątny, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – niemal kwadratowe, z pojedynczym, poprzecznym żłobkiem. Nóżka profilowana z metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym żłobkiem; w dolnej części nóżki – w przekroju trójkątnej – częściowo zatarty ornament w postaci ukośnych linii rytych/nacięć. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,55– 0,63 cm; nóżki – 0,46–0,54 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; sprężyna i nóżka uszkodzone
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8712
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 112–113, 221, 248, tabl. XXVI:261.

Dane dodatkowe