Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak fragmentu igły, pochewka uszkodzona. Nieznacznie nadtopiona ze zniszczoną powierzchnią. Sprężyna 6-zwojowa, osadzona na osi. Kabłąk wąski, krótki, w przekroju w środkowej części w przybliżeniu trójkątny, delikatnie kolankowato wygięty; profilowany, z niezdobionymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska, profilowana, z niezdobioną, czworoboczną metopą w górnej części. Pochewka obecnie niepołączona z kabłąkiem z tkwiącą w jej wnętrzu (przywartą) końcówką igły. Pozostałości drucikowatego zaczepu pochewki w postaci trzech zwojów drutu owiniętego wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,45 cm, nóżki – 0,34–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak fragmentu igły, pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8751
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 112–113, 221, 248, 255, 258, ryc. 28:262, tabl. XXVI:262.

Dane dodatkowe