Dotacje

Wróć do listy

2020 – Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku – najważniejszego stanowiska archeologicznego Lubelszczyzny

2020 rok 

Projekt:
Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku – najważniejszego stanowiska archeologicznego Lubelszczyzny

Odpowiedzialni za realizację: Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała

Kwota dofinansowania: 39 400 zł
w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.