Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
Roboty budowlane 2020 rok

MUZEUM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA
w Hrubieszowie: Wykonanie robót budowlanych
i remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. –
etap IV położonego w Hrubieszowie.

IV etap remontu siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica polegał będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w parterowej części budynku od strony południowej budynku centralnego, od strony wschodniej oficyny wschodniej i analogicznie od strony zachodnie oficyny zachodniej wg załączonego poniżej rysunku.

OGÓLNY ZAKRES PRAC – Skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne wymienione zostaną na nowe, również wykonane z drewna. Skrzydła wewnętrzne szklone zestawem szklanym dwuszybowym, z zachowaniem istniejących zabytkowych okuć, wyposażone w uszczelki, wykonane zostaną z powtórzeniem istniejących profili i podziałów. Wymianie poddane zostaną także drewniane, zewnętrzną opaskę, mocowanych w licu elewacji przy części okien zewnętrznych. Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe, obróbka glifów i malowanie. Wymiana stolarki: 27 otworów okiennych i 3 otwory drzwiowe.

Inwestor: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – instytucja kultury Powiatu Hrubieszowskiego. Zadanie pn. „Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” dofinansowane zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prohramu Ochrona zabytków 2020.

Tremin realizacji: 30.10.2020 r.

Dążenia hrubieszowskich regionalistów do stworzenia wyspecjalizowanych placówek muzealnych zniweczył wybuch II wojny światowej, powodując rozproszenie zbiorów, a brak dokumentacji uniemożliwia nam odtworzenie ich stanu pierwotnego.