01 013

Aktualności


Wydarzenia
w Muzeum
im. ks. Stanisława
Staszica
w Hrubieszowie2023

Zobacz więcej

Początki muzealnictwa w Hrubieszowie sięgają okresu międzywojennego, kiedy to regionalizm stał się dość silnym instrumentem aktywizacji społeczno-gospodarczej i kulturalnej w II Rzeczypospolitej oraz czynnikiem integracji społecznej. Na Lubelszczyźnie ruch regionalistyczny był ściśle związany ze środowiskiem nauczycielskim.

Historia

Patron

Stanisław Staszic - patron Muzeum w Hrubieszowie.

Nasze muzeum funkcjonuje już od ponad 55 lat, ale pewnie niewielu wie, że to 45 lat temu nastąpiło oficjalne nadanie patrona podczas uroczystości z okazji 150. rocznicy śmierci Stanisława Staszica.

Wystawy czasowe

Projekty

Staramy się skutecznie pozyskiwać zewnętrzne finansowe dla realizowanych projektów badawczych, wystawienniczych, wydawniczych i konserwatorskich. Dzięki wielu pozytywnie rozpatrzonym wnioskom muzeum stało się beneficjentem środków finansowych, dzięki którym może z większym rozmachem prowadzić swoją ustawową i statutową działalność. Nowe wystawy, wartościowe publikacje, czy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych - to tylko niektóre efekty realizowanych zadań.

Lekcje muzealne

Muzeum w ramach swojej działalności oferuje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnych z młodzieżą szkolną.

więcej

Warsztaty

Aktywne zajęcia w muzeum.
Większość tego typu zajęć odbywa się cyklicznie w związku z różnymi okolicznościami, takimi jak andrzejki czy święta Wielkanocne lub Bożego Narodzenia.
Warsztaty polegają na połączeniu zajęć praktycznych z przystępną, dopasowaną do potrzeb grupy częścią merytoryczną (np. samodzielne wykonanie ozdób świątecznych dawniej stosowanymi technikami, materiałami itp.).

więcej