Wystawy stałe

Wróć do listy

Archeologia

 

 

Wystawa stała zabytków archeologicznych obejmuje dwie sale hrubieszowskiego muzeum. Pierwsza z sal prezentuje najdawniejsze dzieje Kotliny Hrubieszowskiej. Z gromadzone są tam niezwykle ciekawe, unikatowe pod względem form naczynia ceramiczne kultur archeologicznych pierwszych rolników z epoki neolitu oraz początków epoki brązu, prezentowane chronologicznie w towarzystwie narzędzi kamiennych, krzemiennych i kościanych oraz ozdób miedzianych, paciorków fajansowych czy zawieszek z bursztynu. Szczególna uwaga zwrócona jest także na dawne rzemiosła i sposoby wykorzystania wspomnianych przedmiotów w życiu codziennym (kultura pucharów lejkowatych – IV-III tys. p.n.e.) oraz na zwyczaje pogrzebowe kultury lubelsko-wołyńskiej (V-IV tys. p.n.e.) i kultury strzyżowskiej (I poł II tys. p.n.e.). Każda z przedstawianych kultur opatrzona jest planszą tematyczną z podstawowymi informacjami, na jej temat oraz poszerzona o część ilustracyjną. Zabytki znajdujące się w tej części ekspozycji pochodzą głównie z badań w Gródku, Stefankowicach, Hrubieszowie-Podgórzu, Alojzowie czy Czerniczynie oraz przypadkowe odkrycia zabytków z Dziekanowa i kilku innych miejscowości regionu. Druga sala poświęcona jest epokom brązu i żelaza. Zgromadzone zbiory kultur: trzcinieckiej, łużyckiej czy pomorskiej (II-I tys. p.n.e.), pochodzą przede wszystkim z badań archeologicznych w Gródku, Łuszczowie i Hrubieszowie-Podgórzu. Przedstawione zostały charakterystyczne dla tych społeczności formy pochówków, polegające na umieszczaniu spalonych szczątków ludzkich w specjalnie do tego celu przygotowanych glinianych popielnicach. Oddzielne gabloty przeznaczone zostały dla okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej (I-V w. n.e.), prezentujące przede wszystkim niezwykle ciekawe zabytki związane ze znanymi w całej Europie i poza nią, Gotami z Masłomęcza (II-IV w. n.e.). Zaprezentowana jest m.in. rekonstrukcja pochówku kobiety z bogatym wyposażeniem w postaci biżuterii oraz… z głowami trzech innych kobiet. Szczególne miejsce w zbiorach z tego okresu ma skarb denarów rzymskich z Wilkowa oraz aureus Postumusa z lat 259-268. Na stałej ekspozycji znajdują się również liczne zabytki z okresu średniowiecza. Wiele z nich stanowi czytelny dowód dalekosiężnych kontaktów handlowych regionu hrubieszowskiego znajdującego się we wczesnym średniowieczu na szeroko pojętym polsko-ruskim pograniczu (X-XIII w.). Są to m.in. fragmenty ruskich szklanych bransoletek, pierścienie, guzy i dzwonki oraz wykonane z łupku owruckiego przęśliki. Średniowieczne zbiory uzupełniają gliniane naczynia, pochodzące głownie z Hrubieszowa Podgórza i Teptiukowa, egzemplarze broni i narzędzi rolniczych.