Wystawy stałe

Wróć do listy

Archeologia

Dział archeologiczny

Obszar Kotliny Hrubieszowskiej od przeszło dwóch stuleci postrzegany jest jako szczególnie interesujący z punktu widzenia badań archeologicznych. Już w latach 20. XIX wieku we wsi Gródek położonej u ujścia Huczwy do Bugu, na wschód od Hrubieszowa, Adam Czarnocki, znany także jako Zorian Dołęga Chodakowski, polski etnograf i archeolog, prowadził pierwsze na Lubelszczyźnie wykopaliska.

W zbiorach działu archeologicznego Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie znajduje się wiele zabytków ruchomych pochodzących z badań prowadzonych w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatnich dekad. W 2. połowie XX wieku w dorzeczu Huczwy i Bugu prowadzono badania archeologiczne jednocześnie na wielu stanowiskach z ramienia różnych instytucji naukowo-badawczych. Były to zarówno szeroko zakrojone prace wykopaliskowe, jak również doraźne badania ratownicze wynikające z przypadkowych odkryć zabytków na powierzchni, czy też z konieczności przeprowadzenia badań przed inwestycjami mogącymi prowadzić do degradacji obszaru znajdującego się pod ochroną konserwatorską. Pozyskano w ich trakcie znaczną ilość materiałów zabytkowych ważnych dla zrozumienia sytuacji kulturowo-chronologicznej na Lubelszczyźnie. Najciekawsze z nich prezentowane są na stałej wystawie archeologicznej.

 

Liczba zabytków archeologicznych stale się powiększa, głównie za sprawą realizowanych od kilkunastu lat ratowniczych prac wykopaliskowych. Każdego roku do działu archeologicznego Muzeum w Hrubieszowie zgłaszanych jest od kilku do kilkunastu przypadków natrafienia na naruszone obiekty archeologiczne lub zabytki ruchome. Każdorazowo podejmowane są próby weryfikacji miejsca odkrycia, celem podjęcia decyzji dotyczącej dalszych działań, w uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niektóre stanowiska są stale monitorowane i w zależności od sytuacji podejmowane są doraźne ratownicze badania wykopaliskowe.

Polecamy również zapoznać się z archeologicznymi projektami realizowanymi w ciągu ostatnich lat:

Projekt: Wojownik i księżniczka (2014-2015)

Czerniczyn

Stała wystawa archeologiczna