Publikacje on-line

 

 

„Skarb z Cichobórza. Studia nad depozytem denarów rzymskich oraz ich naśladownictw / The Cichobórz hoard. A Study of the deposit of Roman denarii and their imitations”, B. Bartecki, A. Hyrchała, K. Myzgin (red.), Hrubieszów 2023.

„Artyści i literaci wpisani w krajobraz ziemi hrubieszowskiej” – Katalog wystawy, D. Grzymała, Hrubieszów 2023.

„Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego oraz okresów rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów”, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki (red.), Hrubieszów 2021

„2 Pułk Strzelców Konnych. Kolekcja muzealiów w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie”, J. Wojtiuk, Hrubieszów 2020.

„Światło rzeki” – Stanisław Baj – katalog wystawy, D. Grzymała (red.), Hrubieszów 2020.

„Czas Idylli”- Zofia Grażyna Sammarro-Mosiądz – katalog wystawy, D. Grzymała, Z.G. Sammarro-Mosiądz (red.) , Hrubieszów 2019.

„OSOBIE” – Katarzyna Makieła-Organisty – katalog wystawy, D. Grzymała (red.), Hrubieszów 2019

„Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985”, A. Hyrchała (red.), Hrubieszów 2017

„Kolekcja malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie”/”The Collection of Paintings by Paweł Gajewski in the Rev. Stanisław Staszic Muzeum in Hrubieszów” , D. Grzymała, Hrubieszów 2016