Wioska
Gotów

Informacje dla zwiedzających:

Wioska Gotów jest nieczynna dla zwiedzających w związku z budową Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego Laboratorium Historiae Gothorum.

Termin zakończenia inwestycji – grudzień 2024 roku

 


ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

 

Zaczęło się ponad 40 lat temu. Garstka lubelskich archeologów w 1977 roku wysiadła z na przystanku PKS-u w Masłomęczu pod Hrubieszowem, rozpoczynając jednocześnie jeden z najważniejszych rozdziałów tej miejscowości w nowożytnej historii.

W 1978 roku podczas badań powierzchniowych, odkryto w Masłomęczu kompleks osadniczy z okresu rzymskiego. Jego centrum stanowiła rozległa osada o powierzchni ok. 12 hektarów. W latach 1978-1980 przebadano niewielką część tego obszaru, natrafiając na liczne obiekty archeologiczne o charakterze osadowym. Były wśród nich ślady po budowlach naziemnych, ziemiankach, półziemiankach, jamach gospodarczych oraz piecach. Natrafiono również na dużą liczbę tzw. ruchomych zabytków archeologicznych – tysiące fragmentów ceramiki, ciężarki do warsztatów tkackich, przęśliki gliniane, pionki do gry, szklane paciorki, fragmenty szklanych naczyń, ozdoby stroju, oraz kościane i żelazne przedmioty codziennego użytku. Niezwykle intersującym odkryciem były ślady drewnianej drogi biegnącej przez osadę.

Badania w Hrubieszowie Podgórzu prowadzone w latach 80-tych także dostarczyły wielu archeologicznych emocji i ważnych informacji o Gotach. Przebadano wówczas obszar o powierzchni około 2000 m2. Stwierdzono ślady pradziejowej zabudowy – konstrukcji naziemnych, jam pełniących funkcję piwniczek do przechowywanie żywności, bądź też po prostu śmietnisk. Podobnie częste jak na osadzie w Masłomęczu były pozostałości po glinianych piecach kopułkowych. Jednym z najważniejszych odkryć były relikty wielkiej chaty. To właśnie owe odkrycie stało się podstawą do próby odtworzenia tego obiektu na terenie skansenu w Masłomęczu.

Skansen Wioska Gotów w Masłomęczu zarządzany jest wspólnie przez Gminę Hrubieszów i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH


Adres:
Wioska Gotów w Masłomęczu
Masłomęcz 99, 22-500 Hrubieszów

Rezerwacje telefoniczne, zwiedzanie, warsztaty – tel. 600 890 922
Kontakt: mswg@wioska-gotow.pl

Skansen znajduje się przy trasie z Hrubieszowa do Mircza

Zwiedzanie: Wioska Gotów – zwiedzanieCena biletów:
4 zł/os. (ulgowy) ; 8 zł/os. (normalny)
Karta dużej rodziny:
3 zł/os. (ulgowy); 6 zł/os. (normalny)
Dzieci do 7 lat w zorganizowanych grupach przedszkolnych: 3 zł/os.;
Dzieci do 7 lat oraz opiekunowie grup zorganizowanych – zwiedzanie z przewodnikiem – bezpłatne
Czas zwiedzania – ok. 1h

Dodatkowo po uprzednim umówieniu organizowane są 2-3h żywe lekcje historii dla grup zorganizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ich trakcie prowadzone są pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł, pokazy walk, prezentacja dawnej kuchni. Udostępniamy również miejsce ogniskowe.

Przy skansenie znajduje się parking

SKANSEN Wioska Gotów


  • Organizatorem Wioski Gotów jest GMINA HRUBIESZÓW
  • Opiekę merytoryczną sprawuje Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
  • Warsztaty i pokazy dawnych rzemiosł przygotowuje Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów
  • Patronat naukowy sprawuje Instytut Archeologii UMCS w Lublinie