Wystawy stałe

Wróć do listy

Historia

Dział historia z numizmatyką gromadzi nie tylko zabytki związane z historią Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej, ale są to również eksponaty prezentujące bardzo szeroki zakres tematyczny. Muzeum w dziale przez przeszło pół wieku zgromadziło ponad pięć tysięcy eksponatów, wśród których możemy wydzielić zbiór numizmatów (monety i medale) oraz militariów.

W zbiorze numizmatycznym oprócz pojedynczych egzemplarzy monet znajdują się również skarby, w tym: półgroszy koronnych i litewskich II poł. XV w. z Żabcza, krajcarów 1800 r. z Dziekanowa, a także monet (półgrosz, trojaki i grosze) I poł. XVII w. z Mienian oraz szelągów koronnych i litewskich II poł. XVII w. z Białoskór.

ryc. Skarb półgroszy koronnych i litewskich z Żabcza, II poł. XV w.

Obiekty związane z historią Hrubieszowa stanowiące znaczną część działu dotyczą głównie życia społeczno-kulturalnego miasta na przełomie XIX i XX wieku ( fotografie, dokumenty, afisze, sztandary, pieczęcie), są to także spuścizny po osobach zasłużonych dla ziemi hrubieszowskiej: lekarzach (dr Józef Skrobiszewski, Stefan Łobacz, Antoni Prell, Ludomir Dubiszewski, Antoni Kołodziejczyk, Władysław Kuczewski, Juliusz Kucharski), nauczycielach (Antoni Witer Wiatrowski, Adam Dubik, Piotr Greniuk, Bolesław Kłembukowski), działaczach społecznych (Lucjan Świdziński) i księżach (ks. Melchior Juściński, ks. Władysław Krawczyk), a także zespoły dokumentów stanowiące część archiwum Armii Krajowej Oddział w Hrubieszowie.
W ramach działu wyodrębnić możemy również kolekcje, czyli zbiory o określonej tematyce, które są rozbudowywane w miarę możliwości hrubieszowskiego muzeum. Jedną z kolekcji stanowi zbiór eksponatów dotyczących 2 Pułku Strzelców Konnych, który odegrał szczególną rolę w życiu mieszkańców ziemi hrubieszowskiej. Na kolekcję składają się m.in. dokumenty, zdjęcia, a także militaria i elementy umundurowania.

ryc. Święto Konstytucji 3 maja, defilada pododdziałów 2 Pułku Strzelców Konnych, 3 maja 1938 r.

Na szczególną uwagę zasługują również muzealia związane z Towarzystwem Rolniczym Hrubieszowskim i jego fundatorem ks. Stanisławem Staszicem.
Dział posiada również bogatą prasę hrubieszowską obrazującą życie społeczno-kulturalne w międzywojennym Hrubieszowie.
Nie można również pominąć obiektów kartograficznych, wśród których znajdują się plany Hrubieszowa z XIX wieku, a także gwasz „Mapa poglądowa hrubieszowskiego i okolic przyległych 15 lipca 1889 r.” autorstwa Franciszka Kostrzewskiego.

ryc. Franciszek Kostrzewski, Mapa poglądowa hrubieszowskiego i okolic przyległych 15 lipca 1889 r., gwasz

 

 

 

 

Stała wystawa

Ekspozycja historyczna ukazuje historię Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej od średniowiecza do połowy XX wieku. Zgromadzone na niej zabytki stanowią świadectwo bogatej historii naszego regionu. Wśród eksponatów znajdują się zbiory militariów (XVII-XX w.), numizmatów oraz dzieła sztuki ukazujące wielokulturową przeszłość miasta oraz jego historię. Osobną część stanowi ekspozycja przedstawiająca dzieje Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i postać jego założyciela oraz patrona Muzeum – Stanisława Staszica. Na wystawie zgromadzone są dokumenty i fotografie ukazujące historię TRH.

 

 

 

 

 

Bądź z Nami na czasie

Wystawy tymczasowe


Obserwuj nas: