Projekty

Wróć do listy

Skarb denarów z Cichobórza – w trakcie realizacji (2022-2023)

Projekt: Skarb denarów z Cichobórza – największy, od ponad pół wieku, depozyt monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich – Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Termin realizacji zadania finansowanego w trybie 2-letnim: 2022 – 2023 roku, kwota dofinansowania: 47.000,00 zł na 2022 rok; 71.500,00 zł na 2023 rok, zadanie nr 03812/22.

W 2019 r. w miejscowości Cichobórz (gm. Hrubieszów) odkryty został ogromny skarb rzymskich denarów, stając się jednym z najważniejszych odkryć, w ciągu ostatniego półwiecza, z punktu widzenia zagadnień numizmatyki okresu rzymskiego na ziemiach polskich. Oprócz monet uzyskano informacje o dokładnej lokalizacji znaleziska, co umożliwiło przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie stanowiska 28, AZP 89-95/52 i odkrycie, a tym samym uratowanie przed zniszczeniem i rozproszeniem, kolejnych monet. Liczba denarów w depozycie wynosi na chwilę obecną 1767 egz. (I-II w. – od cesarza Wespazjana do Septymiusza Sewera).

Zadanie polegać będzie na kompleksowym opracowaniu skarbu denarów z Cichobórza, uwzględniającym wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych, tło geograficzne i kulturowo-archeologiczne. Monety zostaną zakonserwowane, poddane analizom i dygitalizacji, skatalogowane i opublikowane w pełnej dwujęzycznej polsko-angielskiej wersji oraz udostępnione w formie ebooka.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Bądź z Nami na czasie

Wystawy tymczasowe


Obserwuj nas: