Newsy

Wróć do listy

Gocka ścieżka

Polsko-ukraiński gocki projekt!

Jak wiadomo, malownicza rzeka Bug stanowi obecnie geograficzną i administracyjną granicę pomiędzy Polską i Ukrainą. Jednak nie zawsze tak było, o czym świadczą nie tylko karty historii, ale także archeologiczne dziedzictwo transgranicznego regionu.
Bez wątpienia gockie osiedla w Kotlinie Hrubieszowskiej oraz towarzyszące im cmentarzyska z II-IV wieku po Chr., badane od kilku dekad na terenie Gminy Hrubieszów, były podobne do tych znajdujących się po drugiej stronie rzeki, o czym świadczą liczne zabytki archeologiczne z terenów Ukrainy.

Stąd właśnie, wiele miesięcy temu zrodził się pomysł, by wspólnie z sąsiadami z Włodzimierza Wołyńskiego spróbować opowiedzieć o wyjątkowej gockiej historii po obu stronach Bugu.
Gocka ścieżka: wspólna przebudowa historyczna i wirtualna podróż do przeszłości – tak właśnie brzmi tytuł realizowanego obecnie projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Liderem projektu jest Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej Włodzimierza Wołyńskiego (Володимир-Волинська міська територіальна громада. Офіційна сторінка), natomiast partnerem po stronie polskiej jest oczywiście Gmina Hrubieszów
Całkowita wartość projektu wynosi 65 055,00 euro, natomiast poziom dofinansowania to 58 500,00 euro, co stanowi niemal 90% kosztów zadania.
Czas realizacji: 2021-2022.

W projekcie wykorzystane będą m.in. wyniki badań archeologicznych prowadzonych w regionie hrubieszowskim przez Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, jak również zabytki znajdujące się w zbiorach Muzeum. Efekty realizacji prezentowane będą w Wiosce Gotów w Masłomęczu.