Newsy

Wróć do listy

Artyści i literaci Niepodległej

Artyści i literaci wpisani w krajobraz ziemi hrubieszowskiej. Patriotyczne aspekty życia i twórczości na tle dziejów od Królestwa Polskiego do lat 80. XX w. Cykl wykładów, wystawa czasowa, katalog.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 ogłoszonego przez Biuro „Niepodległa” otrzymało dofinansowanie w wysokości 29600 zł na realizację zadania pod nazwą Artyści i literaci wpisani w krajobraz ziemi hrubieszowskiej. Patriotyczne aspekty życia i twórczości na tle dziejów od Królestwa Polskiego do lat 80. XX w. Cykl wykładów, wystawa czasowa, katalog.

Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 34930 zł. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu 12 otwartych, bezpłatnych wykładów oraz zorganizowaniu i udostępnieniu powiązanej z nimi wystawy czasowej, której będzie towarzyszył katalog.

Koordynatorką zadania a zarazem osobą, która wygłosi cykl wykładów oraz przygotuje podsumowującą ten cykl wystawę czasową wraz z towarzyszącym jej katalogiem jest Dorota Grzymała – kustoszka działu sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Terminy wykładów oraz pozostałych wydarzeń zaplanowanych w ramach realizacji zadania zostaną podane w stosownym czasie i będzie je można znaleźć m.in. na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych muzeum.
Już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i liczymy na życzliwe przyjęcie naszej oferty.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023