Newsy

Wróć do listy

Artyści i literaci…

Szanowni Państwo,
realizacja projektu pod nazwą „Artyści i literaci wpisani w krajobraz ziemi hrubieszowskiej. Patriotyczne aspekty życia i twórczości na tle dziejów od Królestwa Polskiego do lat 80. XX w. Cykl wykładów, wystawa czasowa, katalog” dobiegła końca.
Zadanie, które otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” ogłoszonego przez Biuro „Niepodległa”, polegało na przeprowadzeniu 12 otwartych, bezpłatnych wykładów oraz zorganizowaniu i udostępnieniu powiązanej z nimi wystawy czasowej, której towarzyszy bezpłatny katalog.
Do pobrania: KATALOG ONLINE
Koordynatorką zadania była Dorota Grzymała – kustoszka działu sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, która od maja do października br. przeprowadziła cykl wykładów, opracowała scenariusz wystawy czasowej oraz towarzyszący jej katalog.
Prezentujemy dziś Państwu plakat promujący wystawę i już teraz gorąco zachęcamy do jej zwiedzania od piątku 10 listopada. Jednocześnie już teraz dziękujemy za zainteresowanie jakim cieszył się projekt.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Niepodległa
Patronat medialny nad projektem objął, jak zawsze przychylny dla naszego muzeum „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”