Dotacje

Wróć do listy

2015 – Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na naprawie dachu i stropodachu

Projekt:
Prace remontowe w ramach realizacji projektu – Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na naprawie dachu i stropodachu

2015 rok

Kwota dofinansowania: 150 000 zł
w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków.
Wnioskodawca: Powiat Hrubieszowski