Skarb z Cichobórza

Z dumą informujemy, że pierwsze z wydarzeń podsumowujących i promujących obszerną monografię pt. „Skarb z Cichobórza. Studia nad depozytem denarów rzymskich i ich naśladownictw”, odbyło się w Sali Rady Wydziału Historii i Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 29 lutego 2024 r.