Newsy

Wróć do listy

Symbole Narodowe RP

 

Symbole Narodowe RP- historia, znaczenie i tożsamość

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Symbole Narodowe RP” otrzymało dofinansowanie w wysokości 6110 zł, na realizację zadania Symbole Narodowe RP – historia, znaczenie i tożsamość.

Całkowita wartość realizowanego zadania 7420 zł. Zadanie przewiduje organizację bezpłatnych warsztatów z użyciem różnych technik plastycznych i przeprowadzenie lekcji tematycznej. Działania skierowane są do szerokiej grupy odbiorców (przedszkolaków, młodzieży szkolnej i seniorów) i mają na celu budowanie pamięci zbiorowej i upowszechnianie wiedzy na temat symboli narodowych. W realizowanym projekcie partnerem muzeum jest Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie i Hrubieszowska Rada Seniora. Koordynatorem zadania jest dr Justyna Wojtiuk, kustosz dyplomowany. Za poprowadzenie warsztatów i lekcji tematycznej będą odpowiedzialne dr Justyna Wojtiuk i Beata Bitner, pracownicy muzeum. O terminach realizowanych warsztatów i lekcji tematycznej dowiecie się Państwo dzięki informacji, która zostanie zamieszczona między innymi na stronie internetowej i w mediach społecznościowych muzeum, a także przesłana mailowo do przedszkoli i szkół.

Muzeum zwraca się z apelem do przedszkoli, szkół i klubów seniora o udział w realizowanym zadaniu.

Udział w warsztatach i lekcji tematycznej jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”