Wystawy stałe


Wystawa stała - historia

Ekspozycja historyczna ukazuje historię Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej od średniowiecza do połowy XX wieku. Zgromadzone na niej zabytki stanowią świadectwo bogatej historii naszego regionu. Wśród eksponatów znajdują się zbiory militariów (XVII-XX w.), numizmatów oraz dzieła sztuki ukazujące wielokulturową przeszłość miasta oraz jego historię. Osobną część stanowi ekspozycja przedstawiająca dzieje Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i postać jego założyciela oraz patrona Muzeum - Stanisława Staszica. Na wystawie zgromadzone są dokumenty i fotografie ukazujące historię TRH.

Wystawa stała - sztuka

W ramach ekspozycji stałej istnieje galeria twórczości Pawła Gajewskiego (1889 – 1950), znanego artysty, który urodził się w Drogojówce na terenie powiatu hrubieszowskiego. Studiował m. in. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Wojciecha Weissa.

Na wystawie zajmującej powierzchnię dwóch sal ekspozycyjnych znajdujących się we wschodniej oficynie budynku ukazane są obrazy olejne przedstawiające głównie portrety rodzin ziemiańskich, sceny rodzajowe oraz martwe natury. Bardzo ciekawy stylistycznie i odznaczający się bogatą symboliką jest cykl monumentalnych prac przedstawiający trzy z pór roku (dzieła powstały w latach 20. ubiegłego stulecia). Obrazy te przywodzą na myśl skojarzenia z twórczością Tamary Lempickiej czy Zofii Stryjeńskiej. Zdobione drewnianymi, malowanymi na złoto ramami z piękną, klasycystyczną wręcz snycerką (również w wykonaniu Pawła Gajewskiego) dzieła przyciągają uwagę i zachwycają spójnością. Można tu również zobaczyć portret Marii du Chateau – ostatniej właścicielki dworku, który obecnie jest siedzibą Muzeum. Obraz w formie kwadratu oprawiony jest w misternie rzeźbioną motywami floralno – geometrycznymi ramę. Postać kobiety ukazana jest w dość rzadkim i wymagającym od artysty dobrego warsztatu ujęciu, mianowicie w pozycji siedzącej skierowana całym ciałem na wprost do widza. Gajewskiemu udało się zachować nienaruszoną głębię perspektywiczną modelowaną dobrym światłocieniem i nienaganną kolorystyką.

Ponadto można zobaczyć kilimy projektowane i wykonane przez Pawła Gajewskiego, który był założycielem Szkół Społecznych Przemysłu Ludowego na terenie Powiatu hrubieszowskiego. Galeria jest wzbogacona o epokowe meble oraz eksponaty z zakresu sztuki użytkowej.Wystawa stała - archeologia

Wystawa stała zabytków archeologicznych obejmuje dwie sale hrubieszowskiego muzeum. Pierwsza z sal prezentuje najdawniejsze dzieje Kotliny Hrubieszowskiej. Z gromadzone są tam niezwykle ciekawe, unikatowe pod względem form naczynia ceramiczne kultur archeologicznych pierwszych rolników z epoki neolitu oraz początków epoki brązu, prezentowane chronologicznie w towarzystwie narzędzi kamiennych, krzemiennych i kościanych oraz ozdób miedzianych, paciorków fajansowych czy zawieszek z bursztynu. Szczególna uwaga zwrócona jest także na dawne rzemiosła i sposoby wykorzystania wspomnianych przedmiotów w życiu codziennym (kultura pucharów lejkowatych – IV-III tys. p.n.e.) oraz na zwyczaje pogrzebowe kultury lubelsko-wołyńskiej (V-IV tys. p.n.e.) i kultury strzyżowskiej (I poł II tys. p.n.e.). Każda z przedstawianych kultur opatrzona jest planszą tematyczną z podstawowymi informacjami, na jej temat oraz poszerzona o część ilustracyjną. Zabytki znajdujące się w tej części ekspozycji pochodzą głównie z badań w Gródku, Stefankowicach, Hrubieszowie-Podgórzu, Alojzowie czy Czerniczynie oraz przypadkowe odkrycia zabytków z Dziekanowa i kilku innych miejscowości regionu. Druga sala poświęcona jest epokom brązu i żelaza. Zgromadzone zbiory kultur: trzcinieckiej, łużyckiej czy pomorskiej (II-I tys. p.n.e.), pochodzą przede wszystkim z badań archeologicznych w Gródku, Łuszczowie i Hrubieszowie-Podgórzu. Przedstawione zostały charakterystyczne dla tych społeczności formy pochówków, polegające na umieszczaniu spalonych szczątków ludzkich w specjalnie do tego celu przygotowanych glinianych popielnicach. Oddzielne gabloty przeznaczone zostały dla okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej (I-V w. n.e.), prezentujące przede wszystkim niezwykle ciekawe zabytki związane ze znanymi w całej Europie i poza nią, Gotami z Masłomęcza (II-IV w. n.e.). Zaprezentowana jest m.in. rekonstrukcja pochówku kobiety z bogatym wyposażeniem w postaci biżuterii oraz… z głowami trzech innych kobiet. Szczególne miejsce w zbiorach z tego okresu ma skarb denarów rzymskich z Wilkowa oraz aureus Postumusa z lat 259-268. Na stałej ekspozycji znajdują się również liczne zabytki z okresu średniowiecza. Wiele z nich stanowi czytelny dowód dalekosiężnych kontaktów handlowych regionu hrubieszowskiego znajdującego się we wczesnym średniowieczu na szeroko pojętym polsko-ruskim pograniczu (X-XIII w.). Są to m.in. fragmenty ruskich szklanych bransoletek, pierścienie, guzy i dzwonki oraz wykonane z łupku owruckiego przęśliki. Średniowieczne zbiory uzupełniają gliniane naczynia, pochodzące głownie z Hrubieszowa Podgórza i Teptiukowa, egzemplarze broni i narzędzi rolniczych.

Wystawa stała - etnograficzna

Wystawa etnograficzna składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano sztukę ludową regionu hrubieszowskiego: rzeźby Jana Pyry, Romana Gajewskiego oraz obrazy i rzeźby Stanisława Karulaka, nazywanego „Hrubieszowskim Nikiforem”. Ekspozycję dopełnia kapliczka domowa oraz XVIII-wieczne rzeźby świątków z kapliczek przydrożnych. W drugiej części pokazany został hrubieszowski strój ludowy: kobiecy i męski, z bogatym haftem krzyżykowym, oraz narzędzia służące do produkcji materiału. W trzeciej części zaprezentowano narzędzia i przedmioty codziennego użytku.: naczynia gliniane, metalowe oraz klepkowe. Ciekawostką wartą podkreślenia jest wiklinowa kołyska podwieszana do sufitu.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - wystawa czasowaTowarzystwo Regionalne Hrubieszowskie


TRH


KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria

PROGRAM - STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ


straty


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi